Dhuro me kartë krediti/debiti

Dhuro nëpërmjet transfertës bankare

Titullari i llogarisë: Organizata 'Shqipëria Bëhet' M32125452O
Banka e Përfituesit: Raiffeisen Bank Sha
EURO

   IBAN EURO:    AL24202110060000000021949778

    Kodi Swift: SGSBALTX

    Nr. Llogarisë: 0021949778

ALL/LEK

    IBAN ALL/LEK:   AL39202110060000000011949778

     Kodi Swift:   SGSBALTX

     Nr. Llogarisë:  0011949778

USD

     IBAN USD:     AL09202110060000000031949778

     Kodi Swift: SGSBALTX

     Nr. i llogarisë 0031949778