Bëhu pjesë e ekipit!

Nëse ke dëshirë t’i bashkohesh lëvizjes duke u bërë pjesë e ekipit, plotëso formularin në vijim ose na shkruaj në info@shqipëriabëhet.al.

Plotëso formularin në vijim

Faleminderit që shprehët dëshirën për t'u anëtarësuar! Stafi i "Shqipëria Bëhet" do ju kontaktojë së shpejti.
Oops! Something went wrong while submitting the form.