Mënyrat e kontaktit

Kontaktoni

Keni pyetje?

Nëse keni pyetje të përgjithshme në lidhje me mbledhjen e fondeve, organizatën ose veprimtarinë tonë, mos ngurroni të kontaktoni.

Faleminderit! Mesazhi juaj është dërguar me sukses!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
webflow icon
Buy this Template
All Templates